Close

List of District Collectors

Sl.No. Name From: To Photograph
1. P.I. JACOB 01.04.1954 07.01.1957
2. M.M. VARKEY 07.01.1957 07.03.1959
3. P.P.GOPALAN NAIR 07.03.1959 01.04.1959
4. K.C.SANKARANARAYANAN 01.04.1959 16.05.1960
5. V.RAMACHANDRAN 06.07.1960 05.03.1962
6. C.K. KOCHUKOSHY 09.04.1962 09.03.1964
7. V.G. CYRIAC 09.03.1964 21.11.1964
8. M.S.K RAMA SWAMY 21.11.1964 22.09.1966
9. S.NARAYANA SWAMY 22.09.1966 19.05.1967
10. R. RAMACHANDRAN NAIR 19.05.1967 02.05.1968
11. K.L.N .RAO 01.06.1968 01.02.1969
12. J.S.BADHAN 01.02.1969 06.05.1970
13. M.MOHAN KUMAR 06.05.1970 11.01.1971
14. J.S.JESUDASAN 11.01.1971 02.04.1971
15. M.JOSEPH 27.04.1971 24.10.1973
16. K.MOHANACHANDRAN 24.10.1973 22.12.1975
17. BABU JACOB 22.12.1975 18.08.1977
18. C.RAMACHANDRAN 18.08.1977 12.09.1979
19. N.V MADHAVAN 12.09.1979 26.06.1982
20. GOPAL KRISHNAPILLAI 26.06.1982 12.04.1985
21. C.V.ANANDA.BOSE 24.04.1985 22.07.1987
22. NEELA GANGADHARAN 22.07.1987 11.07.1988
23. S.M. VIJAYANAND 29.08.1988 23.07.1991
24. PAUL ANTONY 23.07.1991 11.05.1992
25. LIDA JACOB 11.05.1992 10.06.1994
26. HARJINDER SINGH 10.06.1994 24.01.1995
27. KSHATRAPATI SHIVAJI 25.01.1995 29.06.1995
28. L.RADHAKRISHNAN 29.06.1995 04.11.1996
29. Dr.W.R. REDDY 04.11.1996 24.04.1998
30. DEVENDRA KUMAR SINGH 24.04.1998 05.06.1999
31. G.KAMAL.V.RAO 25.06.1999 05.06.2001
32. Dr.ASHA THOMAS 11.06.2001 14.09.2001
33. Dr.A.JAYATHILAK 17.09.2001 11.06.2002
34. Dr.RAJAN.N.KHOBRAGADE 17.06.2002 15.07.2004
35. B. SRINIVAS 15.07.2004 23.11.2006
36. K. AJAYAKUMAR 18.01.2007 12.09.2007
37. A. SHAJAHAN 12.09.2007 30.08.2010
38. Dr. DEVENDRA KUMAR DHODAWAT 30.08.2010 28.01.2011
39. S. LALITHAMBIKA 28.01.2011 01.07.2011
40. P.G THOMAS 01.07.2011 20.05.2013
41. B. MOHANAN 20.05.2013 17.02.2014
42. PRANAB JYOTI NATH 17.02.2014 20.12.2014
43. Dr. A. KOWSIGAN 20.12.2014 03.09.2015
44. A. SHAINAMOL 03.09.2015 16.08.2016
45. Dr. MITHRA.T 16.08.2016 29.08.2017
46. Dr. S. KARTHIKEYAN 29.08.2017 01.07.2019
47. B. ABDUL NASAR 01.07.2019 13.09.2021
48. AFSANA PERWEEN 13.09.2021 20.10.2023