ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ


ശ്രീ നാരായണ കോളേജ്

കൊല്ലം, പിന്‍ -691 001, ഫാക്സ് : +91 474 2766857

ഇ-മെയില്‍ : snckollam[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +914742741793
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://snckollam.ac.in