ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ജില്ലാ കളക്ടർ

ശ്രീ. ദേവിദാസ്. എൻ ഐഎഎസ്

ശ്രീ. ദേവിദാസ്. എൻ ഐഎഎസ്
ജില്ലാ കളക്ടർ, കൊല്ലം ജില്ല

ശ്രീ ദേവിദാസ്. എൻ ഐഎഎസ് കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടറായി 20/10/2023 ന് ചുമതലയേറ്റു. 2015 ബാച്ച് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയുടെ 49-ാമത് കളക്ടറായ അദ്ദേഹം, മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായും, അധിക ചുമതലയായി കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സന്ദർശിക്കുക: ജില്ലാ കളക്ടര്‍ മാരുടെ പട്ടിക

ടെലിഫോണ്‍ & ഫാക്സ്

0474-2794900 (ഓഫീസ്)
0474-2792970 (ഫാക്സ്)
0474-2742666 (ഭവനം)

ഇ-മെയില്‍ : dcklm[dot]ker[at]nic[dot]in

സന്ദര്‍ശന സമയങ്ങള്‍

ഓഫീസ് : 11:00 AM to 12:30 PM