ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ


അസീസിയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്

മീയന്നൂര്‍, കൊല്ലം -691537

ഇ-മെയില്‍ : medicalcollege[at]azeezia[dot]com
ഫോണ്‍ : 0474-2722425
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.azeezia.com/


എംഇഎസ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി & മാനേജ്മെന്റ്

ചാത്തനൂര്‍, കൊല്ലം -691572

ഇ-മെയില്‍ : info[at]mesitam[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2590700
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.mesitam.ac.in/


കേരള യൂണിവേര്‍സിറ്റി

കേരള യൂണിവേര്‍സിറ്റി സനറ്റ് ഹൌസ് ക്യാമ്പസ്‌, പാളയം തിരുവനന്തപുരം - 34 കേരളം

ഇ-മെയില്‍ : ku[dot]release[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +91-471-2305994
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.keralauniversity.ac.in


കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പെരുമണ്‍

പെരുമണ്‍, പെരിനാട്, കൊല്ലം -691601

ഇ-മെയില്‍ : principal[at]perumonec[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2550500
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.perumonec.ac.in/


ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കരുനാഗപള്ളി

തൊടിയൂര്‍, കൊല്ലം, കരുനാഗപള്ളി -690523

ഇ-മെയില്‍ : principal[at]ceknpy[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 0476-2665935
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.ceknpy.ac.in/


ടി.കെ.എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്

കരിക്കോട്, കൊല്ലം -691005

ഇ-മെയില്‍ : info[at]tkmce[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : +91-474-2712024
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://tkmce.ac.in


ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണല്‍ കോളേജ്

ജവഹര്‍ നഗര്‍, കര്‍ബല, കൊല്ലം -691001

ഇ-മെയില്‍ : mailbox[at]fatimacollege[dot]net
ഫോണ്‍ : 0474-2743387
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://fatimamatanationalcollege.ac.in


ബിഷപ്പ് ബെന്‍സിഗര്‍ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്

കടപ്പാകട, കൊല്ലം -691008

ഇ-മെയില്‍ : bbcon_official[at]yahoo[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2765582
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.bbconkollam.org/


യുകെഎഫ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി

മൈലവിള, പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലം -691302

ഇ-മെയില്‍ : admin[at]ukfcet[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2577958
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.ukfcet.ac.in/


യൂനസ്സ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി

പള്ളിമുക്ക്, വടക്കേവിള, കൊല്ലം -691010

ഇ-മെയില്‍ : info[at]ycet[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2724305
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://ycet.ac.in/