ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ മാരുടെ പട്ടിക

നം. പേര് മുതൽ: വരെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്
1. പി.ഐ.ജേക്കബ്‌ 01.04.1954 07.01.1957
2. എം.എം.വര്‍ക്കി 07.01.1957 07.03.1959
3. പി.പി.ഗോപാലന്‍ നായര്‍ 07.03.1959 01.04.1959
4. കെ.സി.ശങ്കരനാരായണന്‍ 01.04.1959 16.05.1960
5. വി.രാമചന്ദ്രന്‍ 06.07.1960 05.03.1962
6. സി.കെ.കൊച്ചു കോശി 09.04.1962 09.03.1964
7. വി.ജി.സിറിയക്ക് 09.03.1964 21.11.1964
8. എം.എസ്.കെ.രാമ സ്വാമി 21.11.1964 22.09.1966
9. എസ്.നാരായണ സ്വാമി 22.09.1966 19.05.1967
10. ആര്‍.രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ 19.05.1967 02.05.1968
11. കെ.എല്‍.എന്‍.റാവു 01.06.1968 01.02.1969
12. ജെ.എസ്.ബഥന്‍ 01.02.1969 06.05.1970
13. എം.മോഹന്‍ കുമാര്‍ 06.05.1970 11.01.1971
14. ജെ.എസ്.ജേസുദാസന്‍ 11.01.1971 02.04.1971
15. എം.ജോസഫ്‌ 27.04.1971 24.10.1973
16. കെ.മോഹനചന്ദ്രന്‍ 24.10.1973 22.12.1975
17. ബാബു ജേക്കബ്‌ 22.12.1975 18.08.1977
18. സി.രാമചന്ദ്രന്‍ 18.08.1977 12.09.1979
19. എന്‍.വി.മാധവന്‍ 12.09.1979 26.06.1982
20. ഗോപാല്‍ കൃഷ്ണപിള്ള 26.06.1982 12.04.1985
21. സി.വി.അനന്ദ ബോസ് 24.04.1985 22.07.1987
22. നീല ഗംഗാധരന്‍ 22.07.1987 11.07.1988
23. എസ്.എം.വിജയാനന്ദ് 29.08.1988 23.07.1991
24. പൌള്‍ ആന്റണി 23.07.1991 11.05.1992
25. ലിഡ ജേക്കബ്‌ 11.05.1992 10.06.1994
26. ഹര്‍ജിന്‍ന്ദര്‍ സിംഗ് 10.06.1994 24.01.1995
27. ക്ഷത്രപതി ശിവാജി 25.01.1995 29.06.1995
28. എല്‍.രാധാകൃഷ്ണന്‍ 29.06.1995 04.11.1996
29. ഡോ.W.ആര്‍.റെഡ്ഡി 04.11.1996 24.04.1998
30. ദേവേന്ദ്ര കുമാര്‍ സിംഗ് 24.04.1998 05.06.1999
31. ജി.കമല്‍.വി.റാവു 25.06.1999 05.06.2001
32. ഡോ.ആശ തോമസ്‌ 11.06.2001 14.09.2001
33. ഡോ.എ.ജയത്തിലക്ക് 17.09.2001 11.06.2002
34. ഡോ.രാജന്‍.എന്‍.ഖോബ്രഗടെ 17.06.2002 15.07.2004
35. ബി.ശ്രീനിവാസ് 15.07.2004 23.11.2006
36. കെ.അജയകുമാര്‍ 18.01.2007 12.09.2007
37. എ.ഷാജഹാന്‍ 12.09.2007 30.08.2010
38. ഡോ.ദേവേന്ദ്ര കുമാര്‍ ധോതാവത്ത് 30.08.2010 28.01.2011
39. എസ്.ലളിതാംബിക 28.01.2011 01.07.2011
40. പി.ജി.തോമസ്സ് 01.07.2011 20.05.2013
41. ബി.മോഹനന്‍ 20.05.2013 17.02.2014
42. പ്രണബ് ജ്യോതി നാഥ് 17.02.2014 20.12.2014
43. ഡോ.എ.കൌശിഗന്‍ 20.12.2014 03.09.2015
44. എ.ഷൈനാമോള്‍ 03.09.2015 16.08.2016
45. ഡോ.മിത്രാ.ടി 16.08.2016 29.08.2017
46. ഡോ. എസ്. കാർത്തികേയൻ 29.08.2017 01.07.2019
47. ബി. അബ്ദുൽ നാസർ 01.07.2019 13.09.2021
48. അഫ്‌സാന പർവീൺ 13.09.2021 20.10.2023