ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം

അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്തിനു ശേഷവും കലക്ട്രേട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ :

0474 2794002

0474 2794004

1077 – (ടോള്‍ ഫ്രീ)

കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ഇന്‍-ചാര്‍ജ്

അഡിഷനല്‍ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് (ADM) – 8547610026

താലൂക്കിലെ ചാര്‍ജ് ഓഫീസര്‍മാര്‍

  • ഡെപ്യുട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍) & ADM : (കൊട്ടാരക്കര) – ഫോണ്‍: 8547610026, ഇ-മെയിൽ: admklm.ker@gmail.com
  • റെവന്യു ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ (RDO) : (കൊല്ലം) – ഫോണ്‍: 9447163461, ഇ-മെയിൽ: rdokollam@gmail.com
  • ഡെപ്യുട്ടി കളക്ടര്‍ (RR) : (കുന്നത്തൂര്‍) – ഫോണ്‍: 8547610028, ഇ-മെയിൽ: rrklm.ker@nic.in
  • ഡെപ്യുട്ടി കളക്ടര്‍ (LR) : (കരുനാഗപ്പള്ളി) – ഫോണ്‍: 8547610030, ഇ-മെയിൽ: deputycollectorlrkollam@gmail.com
  • ഡെപ്യുട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍) : (പത്തനാപുരം) – ഫോണ്‍: 8547610029, ഇ-മെയിൽ: edckollam@gmail.com