ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം

അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്തിനു ശേഷവും കലക്ട്രേട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ :

0474 2794002

0474 2794004

1077 – (ടോള്‍ ഫ്രീ)

കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ഇന്‍-ചാര്‍ജ്

അഡിഷനല്‍ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് (ADM) – 8547610026 (മൊബൈല്‍)

താലൂക്കിലെ ചാര്‍ജ് ഓഫീസര്‍മാര്‍

  • ഡെപ്യുട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍) & ADM : കൊട്ടാരക്കര -8547610026
  • റെവന്യു ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ (RDO) : കൊല്ലം – 9447163461
  • ഡെപ്യുട്ടി കളക്ടര്‍ (RR) : കുന്നത്തൂര്‍ – 8547610028
  • ഡെപ്യുട്ടി കളക്ടര്‍ (LR) : കരുനാഗപ്പള്ളി – 8547610030
  • ഡെപ്യുട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍) : പത്തനാപുരം – 8547610029