ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പി.ആർ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

പി. ആർ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

ഇ-മെയില്‍ : edcklm[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (Election)
ഫോണ്‍ : 0474-2798290