ക്ലോസ് ചെയ്യുക

അഫ്‌സാന പർവീൺ ഐ.എ.എസ്‌

district collector

ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് , കൊല്ലം , പിൻ-691013

ഇ-മെയില്‍ : dcklm[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ കളക്ടർ
ഫോണ്‍ : 0474-2794900