ക്ലോസ് ചെയ്യുക

വിവിധ സര്‍ട്ടിഫിക്കട്ടുകള്‍ക്കായി അപേക്ഷിക്കുക

വിവിധ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റുകളുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കട്ടുകള്‍ക്കായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സന്ദർശിക്കുക: https://edistrict.kerala.gov.in/services.html

ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്

സ്ഥലം : കച്ചേരി ജംക്ഷന്‍ | നഗരം : കൊല്ലം | പിന്‍ കോഡ് : 691013
ഫോണ്‍ : 0474-2793473