ക്ലോസ് ചെയ്യുക

റവന്യു റിക്കവറി

സന്ദർശിക്കുക: http://rr.kerala.gov.in/RROnline/index.php

റവന്യു ഡിപാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റ്

സ്ഥലം : റവന്യു റിക്കവറി ഓഫീസ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ | നഗരം : കൊല്ലം | പിന്‍ കോഡ് : 691013
ഫോണ്‍ : 0474-2793473