ക്ലോസ് ചെയ്യുക

യൂനസ്സ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി

പള്ളിമുക്ക്, വടക്കേവിള, കൊല്ലം -691010

ഇ-മെയില്‍ : info[at]ycet[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2724305
വെബ്സൈറ്റ് : http://ycet.ac.in/