ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പരവൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പരവൂര്‍ പി.ഒ, കൊല്ലം, പിന്‍ -691301

ഇ-മെയില്‍ : secyparavur[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0474-2512540
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.paravurmunicipality.in