ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കരുനാഗപ്പള്ളി പി.ഒ, കൊല്ലം, പിന്‍ -690518

ഇ-മെയില്‍ : secknpym07[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0476-2620243
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.karunagappally.lsgkerala.gov.in