ക്ലോസ് ചെയ്യുക

എംഇഎസ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി & മാനേജ്മെന്റ്

ചാത്തനൂര്‍, കൊല്ലം -691572

ഇ-മെയില്‍ : info[at]mesitam[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2590700
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.mesitam.ac.in/