ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
മുണ്ടയ്ക്കൽ – കച്ചിക്കടവ് മേൽ പാലം, അനുബന്ധ റോഡ്

നോട്ടീസ് & റിപ്പോർട്ട്

13/02/2023 09/02/2027 കാണുക (92 KB) Mundakkal kachikkadav SIA Report draft (4 MB) Mujndakkal -Kachikadavu_SIA Final (9 MB) Mundakkal_DC order (82 KB) Mundakkal_EC Report (98 KB)
മൈനാഗപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

06/01/2023 01/01/2030 കാണുക (86 KB) Myngpply SIA draft (571 KB) Mynagappally ROB SIS final (1 MB) Myngpply_Form7 (117 KB)
പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ -കൊച്ചിക്കടവ് പാലം, അനുബന്ധ റോഡ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ് & റിപ്പോർട്ട്

16/03/2022 30/03/2025 കാണുക (65 KB) FORM-4 Notification (74 KB) SIA draft report (4 MB) DC Order (82 KB) എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് (116 KB) form-7 (89 KB) gk_form10 (88 KB) gk_gazztte_form10 (858 KB)
ചവറ – കോവിൽത്തോട്ടം പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ്

4(1) നോട്ടീസ്,

22/08/2023 31/08/2026 കാണുക (236 KB)
ജില്ലാ സർവേ റിപ്പോർട്ട്

മണൽ ഖനനം, ചെറുകിട ധാതുക്കൾ

17/08/2023 31/08/2026 കാണുക (5 MB) Kollam DSR_Minor Minerals (2 MB)
ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമം- നിയമം 2013

പ്രാദേശിക പരാതി സമിതി റിപ്പോർട്ട് & ഓർഡർ

01/08/2023 31/08/2026 കാണുക (701 KB)
കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം

നോട്ടീസ് / അറിയിപ്പുകൾ

01/12/2022 31/12/2024 കാണുക (74 KB) Form5_hearing notice (444 KB) Draft Report (1,003 KB) KTR TH final report (1 MB) KTR- form 7 (116 KB) KTR RR Draft Package (78 KB) KTR_Form10 (451 KB)
പള്ളിക്കമണ്ണടി പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ്

നോട്ടീസ്, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

06/07/2021 31/07/2025 കാണുക (3 MB) Pallikkamannadi SIS Report (3 MB) Pallikkamannadi_SIS Study-Final Report (10 MB) Expert Committee Report (10 MB) order-DC (57 KB) Form7 Notice (96 KB) notice-2 (84 KB) Pallikkamannadi Bridge_Form10 (100 KB) Pallikkamannadi-Form 2 (138 KB)
കൊട്ടാരക്കര-പുലമൺ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

26/07/2022 31/07/2030 കാണുക (314 KB) FORM-4 ktr plmn flyovr (102 KB) SIA STUDY DRAFT (4 MB) public notice (63 KB) KTR fly over-SIA final report (8 MB)
കനാൽ നിർമാണം ആയൂർ-അകമൺ റോഡ്

നോട്ടീസ്

22/01/2022 31/01/2025 കാണുക (62 KB) Quotation (67 KB) Form – 4 – Ayoor – Akamon (236 KB) SIA Draft report Ayoor-Akamon (3 MB) SIA study Final Report Ayur Akamon canal (8 MB) exp committee report (2 MB) ayoor akamon gov order (76 KB) Form10-ayur_akamon (86 KB) AYUR AKAMON 21 NOTICE-2-3 (167 KB)
ശേഖരം