ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ -കൊച്ചിക്കടവ് പാലം, അനുബന്ധ റോഡ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ് & റിപ്പോർട്ട്

16/03/2022 30/03/2025 കാണുക (65 KB) FORM-4 Notification (74 KB) SIA draft report (4 MB) DC Order (82 KB) എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് (116 KB)
കണ്ണനല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനം & KSEB

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

03/11/2020 30/11/2025 കാണുക (63 KB) കണ്ണനല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനം (58 KB) KSEB Kannanalloor Final Report (1 MB) EC Report-Kannanallor (9 MB) order-Kannanallor (82 KB) pre notice-Kannanallor (113 KB) MAL-pre order-Kannanallor (97 KB) Kannanalloor Jn-Govt Order (83 KB) Kannanalloor_Expert Committe Report (245 KB) KSEB kannanalloor Notice (555 KB) KSEB Kannanalloor_Section 19 Act (924 KB) Kannanallor-Form7-ML (131 KB) Public Notice (81 KB)
കൊട്ടാരക്കര-പുലമൺ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

26/07/2022 31/07/2030 കാണുക (314 KB) FORM-4 ktr plmn flyovr (102 KB) SIA STUDY DRAFT (4 MB) public notice (63 KB) KTR fly over-SIA final report (8 MB)
മൈനാഗപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

06/01/2023 01/01/2030 കാണുക (86 KB)
കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം

നോട്ടീസ് / അറിയിപ്പുകൾ

01/12/2022 31/12/2024 കാണുക (74 KB) Form5_hearing notice (444 KB) Draft Report (1,003 KB) KTR TH final report (1 MB)
കനാൽ നിർമാണം ആയൂർ-അകമൺ റോഡ്

നോട്ടീസ്

22/01/2022 31/01/2025 കാണുക (62 KB) Quotation (67 KB) Form – 4 – Ayoor – Akamon (236 KB) SIA Draft report Ayoor-Akamon (3 MB) SIA study Final Report Ayur Akamon canal (8 MB) exp committee report (2 MB) ayoor akamon gov order (76 KB) Form10-ayur_akamon (86 KB) AYUR AKAMON 21 NOTICE-2-3 (167 KB)
കുരീപ്പുഴ ചണ്ടി ഡിപ്പോ – വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

01/08/2022 31/08/2030 കാണുക (63 KB) SIA Study Final report (10 MB)
ഓച്ചിറ-കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

28/07/2022 31/07/2030 കാണുക (68 KB) Form 4 oachira kayamkulam ROB (78 KB) Ochira Kayamkulam ROB final report (2 MB)
പോളയത്തോട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്,

01/03/2022 31/03/2025 കാണുക (3 MB) Polayathodu rob SIA study draft report (1 MB) Polayathode ROB – expert committee report (393 KB) polayathode ROB from No 7 Malayalam 1 (368 KB) polayathode 11(1)dc order (625 KB) polayathode dc order revised (901 KB) RR package – Polayathode (137 KB)
മയനാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്, SIA

11/03/2020 31/12/2023 കാണുക (482 KB) Mayyanad 4-1 notification New (432 KB) Mayyanad_ROB_Kollam_SIA study report (2 MB) SIA Study Notice (1 MB) Mayyanad overbridge SIA study Report (320 KB) Mayyanadu FORM-7 Notice (2 MB) Mayyanad Ob_ SI study Quotation (190 KB) Form 9 mayyanad ROB_1 (1 MB) Mayyannadu_dc order (567 KB) mayyanad RR package (64 KB) gazette notice (248 KB) Mayyanad ROB-19(1) declaration (362 KB)
ശേഖരം