ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ചീക്കൽകടവ് പാലം, അപ്രോച്ച് റോഡ്

റിപ്പോർട്ടുകൾ, അറിയിപ്പുകൾ

11/12/2023 31/12/2027 കാണുക (77 KB) Cheekal kadavu Bridge-SIA draft report (549 KB) Cheekal kadavu Bridge-SIA final report (2 MB)
കുരീപ്പുഴ ചണ്ടി ഡിപ്പോ – വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

01/08/2022 31/08/2030 കാണുക (63 KB) SIA Study Final report (10 MB) 4-1Notification Sewage Treatement Plant (505 KB) kureepuzha SIA draft report (3 MB) Kureeppuzha_SIA Final (5 MB) dc-order-kswplnt (93 KB) gazette notc (3 MB) kureepuzha gazzette (635 KB) kureepuzha form-7 (88 KB)
ഓച്ചിറ-കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

28/07/2022 31/07/2030 കാണുക (68 KB) Form 4 oachira kayamkulam ROB (78 KB) Ochira Kayamkulam ROB final report (2 MB) DC_order (92 KB) SIA_report (728 KB) form-7 (101 KB) Oachira-KayamkulamROB_gov ordr (90 KB) rr draft (85 KB) oachira_kayamkulam_gazztte (412 KB) oachira_kayamkulam_gazztte_2 (82 KB)
കരുനാഗപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

16/03/2022 30/03/2025 കാണുക (711 KB) Karunagapally sasthamcotta ROB form4 (73 KB) SIA study draft report (2 MB) KNPY ROB SIA final report new (1 MB) Knpy ROB expert committe report (530 KB) knpy ROB order (93 KB) Karunagapally Sasthamcotta ROB form7 (141 KB) Land Acquisition-Karunagappally-Sasthamcotta ROB (125 KB) Knpy Sasthamcotta ROB_RR package (167 KB) rr_package (125 KB) Karunagappally Sasthamcotta ROB gazzte (82 KB)
പോളയത്തോട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്,

01/03/2022 31/03/2025 കാണുക (3 MB) Polayathodu rob SIA study draft report (1 MB) Polayathode ROB – expert committee report (393 KB) polayathode ROB from No 7 Malayalam 1 (368 KB) polayathode 11(1)dc order (625 KB) polayathode dc order revised (901 KB) RR package – Polayathode (137 KB) Correction notification (73 KB) Polayathodu ROB-RR package (117 KB) polayathodu extension notification (72 KB) Polayathodu ROB- Extension Noti-Gazzette (99 KB) Polayathodu ROB- Extension-order (73 KB)
വാടി-തങ്കശ്ശേരി റോഡ് വികസനം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

12/07/2023 31/07/2025 കാണുക (77 KB) vaddy-thankasseri-draft report (3 MB) final report-1 (1 MB) vaddy-thanaksseri_SIA order (84 KB)
കണ്ണങ്കാട്ടു കടവ് മേൽപ്പാലം

നോട്ടീസ്, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

06/09/2021 30/09/2025 കാണുക (134 KB) Kannamkattu GAZETTE Notfctn (806 KB) Kannamkattu-Draft Study Report (1 MB) Kannamkkattukadav- SIA study final Report (2 MB) Kannamkattukadav Govt.decision (78 KB) Kannamkattukadav Expert committee Report (3 MB) Kannamkattukadav R R package (113 KB) Kannankattukadvu 19(7) (78 KB) order_15_09_23 (93 KB) RR package – draft (86 KB) Gazzett not_kannamkattu kadavu (774 KB) public notice_kannamkattu kadavu (1,022 KB)
കൂട്ടിക്കട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

02/09/2023 30/09/2027 കാണുക (76 KB) Koottikkada_Form-4 (79 KB) KOOTTIKKADA ROB – Kollam FINAL REPORT-1 (1 MB)
പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വില്ലേജ് ടൗൺഹാൾ & ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്

നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

26/10/2023 31/10/2026 കാണുക (200 KB) Form-4_Paravoor (77 KB) Paravoor Munc_SIA report (2 MB)
കണ്ണനല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനം & KSEB

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

03/11/2020 30/11/2025 കാണുക (63 KB) കണ്ണനല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനം (58 KB) KSEB Kannanalloor Final Report (1 MB) EC Report-Kannanallor (9 MB) order-Kannanallor (82 KB) pre notice-Kannanallor (113 KB) MAL-pre order-Kannanallor (97 KB) Kannanalloor Jn-Govt Order (83 KB) Kannanalloor_Expert Committe Report (245 KB) KSEB kannanalloor Notice (555 KB) KSEB Kannanalloor_Section 19 Act (924 KB) Kannanallor-Form7-ML (131 KB) Public Notice (81 KB) Kannanallore Jn_RR Package (136 KB) Kannanallore Jn-19(7) Notification (86 KB) kannanalloor-21 (5 MB)
ശേഖരം