ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കണ്ണനല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനം & KSEB

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

03/11/2020 30/11/2025 കാണുക (63 KB) കണ്ണനല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനം (58 KB) KSEB Kannanalloor Final Report (1 MB) EC Report-Kannanallor (9 MB) order-Kannanallor (82 KB) pre notice-Kannanallor (113 KB) MAL-pre order-Kannanallor (97 KB) Kannanalloor Jn-Govt Order (83 KB) Kannanalloor_Expert Committe Report (245 KB) KSEB kannanalloor Notice (555 KB) KSEB Kannanalloor_Section 19 Act (924 KB) Kannanallor-Form7-ML (131 KB) Public Notice (81 KB) Kannanallore Jn_RR Package (136 KB) Kannanallore Jn-19(7) Notification (86 KB) kannanalloor-21 (5 MB)
മുണ്ടയ്ക്കൽ – കച്ചിക്കടവ് മേൽ പാലം, അനുബന്ധ റോഡ്

നോട്ടീസ് & റിപ്പോർട്ട്

13/02/2023 09/02/2027 കാണുക (92 KB) Mundakkal kachikkadav SIA Report draft (4 MB) Mujndakkal -Kachikadavu_SIA Final (9 MB) Mundakkal_DC order (82 KB) Mundakkal_EC Report (98 KB)
മൈനാഗപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

06/01/2023 01/01/2030 കാണുക (86 KB) Myngpply SIA draft (571 KB) Mynagappally ROB SIS final (1 MB) Myngpply_Form7 (117 KB)
വാടി-തങ്കശ്ശേരി റോഡ് വികസനം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

12/07/2023 31/07/2025 കാണുക (77 KB) vaddy-thankasseri-draft report (3 MB) final report-1 (1 MB)
പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വില്ലേജ് ടൗൺഹാൾ & ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്

നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

26/10/2023 31/10/2026 കാണുക (200 KB) Form-4_Paravoor (77 KB)
പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ -കൊച്ചിക്കടവ് പാലം, അനുബന്ധ റോഡ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ് & റിപ്പോർട്ട്

16/03/2022 30/03/2025 കാണുക (65 KB) FORM-4 Notification (74 KB) SIA draft report (4 MB) DC Order (82 KB) എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് (116 KB) form-7 (89 KB) gk_form10 (88 KB) gk_gazztte_form10 (858 KB)
കൂട്ടിക്കട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

02/09/2023 30/09/2027 കാണുക (76 KB) Koottikkada_Form-4 (79 KB)
കുരീപ്പുഴ ചണ്ടി ഡിപ്പോ – വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

01/08/2022 31/08/2030 കാണുക (63 KB) SIA Study Final report (10 MB) 4-1Notification Sewage Treatement Plant (505 KB) kureepuzha SIA draft report (3 MB) Kureeppuzha_SIA Final (5 MB) dc-order-kswplnt (93 KB) gazette notc (3 MB)
ഓച്ചിറ-കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

28/07/2022 31/07/2030 കാണുക (68 KB) Form 4 oachira kayamkulam ROB (78 KB) Ochira Kayamkulam ROB final report (2 MB) DC_order (92 KB) SIA_report (728 KB) form-7 (101 KB) Oachira-KayamkulamROB_gov ordr (90 KB) rr draft (85 KB)
കണ്ണങ്കാട്ടു കടവ് മേൽപ്പാലം

നോട്ടീസ്, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

06/09/2021 30/09/2025 കാണുക (134 KB) Kannamkattu GAZETTE Notfctn (806 KB) Kannamkattu-Draft Study Report (1 MB) Kannamkkattukadav- SIA study final Report (2 MB) Kannamkattukadav Govt.decision (78 KB) Kannamkattukadav Expert committee Report (3 MB) Kannamkattukadav R R package (113 KB) Kannankattukadvu 19(7) (78 KB) order_15_09_23 (93 KB) RR package – draft (86 KB)
ശേഖരം