ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ജില്ലാ കലക്ട്രേറ്റ്‌

ഇ-മെയില്‍ : dcklm[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ലാൻഡ് ലൈൻ നം : 0474-2794900
ഫാക്സ് നം : 0474-2792970