ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍ട്ടര്‍

ജില്ലാ ഭരണകൂടം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ് ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം വിലാസം
ജില്ലാ കലക്ട്രേറ്റ്‌ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ dcklm.ker@nic.in 0474-2794900 0474-2792970 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കൊല്ലം - 691013
അഡീഷണല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍ അഡീഷണല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍ ,കൊല്ലം താലൂക്ക് 8547610501 താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കൊല്ലം
തഹസില്‍ദാര്‍ തഹസില്‍ദാര്‍ ,കൊല്ലം താലൂക്ക് 9447194116 താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കൊല്ലം