ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ബന്ധപ്പെടുക – ജില്ലാ കളക്ടർ

ഡോ. എസ്. കാർത്തികേയൻ ഐ.എ.എസ്
ജില്ലാ കളക്ടർ, കൊല്ലം

s kathikeyan

ടെലിഫോണ്‍ & ഫാക്സ്

0474-2794900 (ഓഫീസ്)
0474-2792970 (ഫാക്സ്)
0474-2742666 (ഭവനം)

ഇ-മെയില്‍ : dcklm[dot]ker[at]nic[dot]in

സന്ദര്‍ശന സമയങ്ങള്‍ (ഓഫീസ്) : 12:30 PM to 1:00 PM