ക്ലോസ് ചെയ്യുക

എങ്ങിനെ എത്തിച്ചേരാം

വിമാന മാർഗ്ഗം

കൊല്ലത്തു നിന്നും നേരിട്ട് വിമാനം  സൗകര്യം ലഭ്യം അല്ലാത്തതിനാല്‍ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളമായ  തിരുവനന്തപുരം  അന്താരാഷ്ട്രാ വിമാനത്താവളമാണ്   വായുമാര്‍ഗ്ഗം എത്തിച്ചേരാന്‍ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടേക്ക്   കൊല്ലത്ത്  നിന്നും 71 കി. മി. ദൂരമുണ്ട്.
കൊല്ലത്തു നിന്നും 129 കി. മി.  അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കൊച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്രാ  വിമാനത്താവളമാണ്   ( എറണാകുളം) വിമാനമാര്‍ഗ്ഗം എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്രയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു  വിമാനത്താവളം.

ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം

കൊല്ലത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുമായി ട്രെയിൻ ബന്ധം ഉണ്ട്. കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രധാന റയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ. കൊല്ലത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തിനും എറണാകുളത്തിനും ധാരാളം ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. ജില്ലയുടെ കിഴക്കന്‍ മേഖലയുമായി  ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൊല്ലം-ചെങ്കോട്ട ട്രെയിന്‍ പാത വളരെ ആകര്‍ഷണീയമാണ്.

കരുനാഗപ്പള്ളി , പരവൂർ , കുണ്ടറ മുതലായവ അടുത്ത പ്രധാന സ്‌റ്റേഷനുകളാണ്.

ബസ്സ് മാർഗ്ഗം 

കൊല്ലം ജില്ലയെ  കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുമായും  ബസ്സ് മാർഗ്ഗം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടാതെ തമിള്‍നാടും  കർണാടകയും ഉള്‍പ്പടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ  പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു ബസ്സ് സർവീസ് ഉണ്ട്. കൊല്ലം ചിന്നക്കടയാണ് പ്രധാന ബസ്‌സ്റ്റോപ്.