ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ഡിവയിന്‍ പബ്ലിക്‌ സ്കൂള്‍

പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം -691507

ഇ-മെയില്‍ : admin[at]divinepublicschool[dot]com
ഫോണ്‍ : 0474-2419935
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.divinepublicschool.com