ക്ലോസ് ചെയ്യുക

സ്കൂളുകള്‍


ഇന്‍ഫന്റ് ജീസസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡ്റി സ്കൂള്‍

തങ്കശ്ശേരി, കൊല്ലം -691007


ഫോണ്‍ : 0474-2795992


കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ

തിരുമുല്ലവാരം പി.ഒ, വെസ്റ്റ് കൊല്ലം, പിൻ - 691 012

ഇ-മെയില്‍ : kvkollam[at]yahoo[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2799696
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kvkollam.nic.in


ക്രിസ്തു രാജ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡ്റി സ്കൂള്‍

പട്ടത്താനം, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2746264


ഡിവയിന്‍ പബ്ലിക്‌ സ്കൂള്‍

പുത്തൂര്‍, കൊല്ലം -691507

ഇ-മെയില്‍ : admin[at]divinepublicschool[dot]com
ഫോണ്‍ : 0474-2419935
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.divinepublicschool.com


ദി ഓക്സ്ഫോര്‍ഡ് സ്കൂള്‍

മൈലാപ്പൂര്‍, ഉമയനല്ലൂര്‍, കൊല്ലം -691589

ഇ-മെയില്‍ : oxford[at]mhtrust[dot]com
ഫോണ്‍ : 0474-2533541
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.oxfordkollam.edu.in


മീനാക്ഷി വിലാസം ഗവണ്മെന്റ് വിഎച്ച്എസ്എസ്

പുന്തലത്തായം, അയത്തില്‍, കൊല്ലം -691005


ഫോണ്‍ : 0474-2711767


ലേക്ക് ഫോര്‍ഡ് സ്കൂള്‍

കാവനാട്, കൊല്ലം -691003


ഫോണ്‍ : 0474-2799777


ശ്രീ നാരായണ പബ്ലിക്‌ സ്കൂള്‍

വടക്കേവിള പി.ഒ, കൊല്ലം -691010


ഫോണ്‍ : 0474-2729132