ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ബാങ്കുകള്‍


കരൂര്‍ വൈസ്യ ബാങ്ക്

വടയറ്റുകൊട്ട റോഡ്‌, ചിന്നക്കട, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2746154


കാനറ ബാങ്ക്

കടപ്പാക്കട ,കൊല്ലം -691008


ഫോണ്‍ : 0474-2768498


കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക്

കണ്ണനെല്ലൂര്‍, കൊല്ലം -691576


ഫോണ്‍ : 0474-2501735


ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്

ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്, ഹെഡ് ഓഫീസ് : കൊല്ലം- 691001 ഫാക്സ് : 0474 2748060

ഇ-മെയില്‍ : kollamdcb[at]yahoo[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2742301
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.kollamdcb.com


ദേന ബാങ്ക്

ചിന്നക്കട, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2742631


പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക്

ചാമക്കട, ആശുപത്രി റോഡ്‌, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2741321


ഫെടറല്‍ ബാങ്ക്

രാവിസ് ആര്‍കേയ്ട്, വിദ്യാ നഗര്‍, കൊല്ലം -691013

ഇ-മെയില്‍ : qln[at]federalbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2798484


യുസിഒ ബാങ്ക്

ബീച്ച് റോഡ്‌, താമരക്കുളം, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2761528


യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

തേവള്ളി, കൊല്ലം -691009


ഫോണ്‍ : 0474-2455444