ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ബാങ്കുകള്‍


ആന്ധ്ര ബാങ്ക്

പള്ളിതോട്ടം, താമരക്കുളം, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2749965


ഇന്‍ഡസ്ഇന്‍ട് ബാങ്ക്

റെസിടെന്‍സി റോഡ്‌, ചാമക്കട, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2766985


ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക്

മുസലിയാര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്‌സ്, ചിന്നക്കട, കൊല്ലം -691001

ഇ-മെയില്‍ : kollmbr[at]trisco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2740280


ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക്

അനുഗ്രഹ നഗര്‍, അയത്തില്‍, കൊല്ലം -691577


ഫോണ്‍ : 0474-2741932


എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്ക്

വിജിപി ബില്‍ഡിംഗ്‌സ്, ഇരുമ്പുപ്പാലം, കൊല്ലം -691001

ഇ-മെയില്‍ : support[at]hdfcbank[dot]com


ഐഡിബിഐ ബാങ്ക്

കാന്‍കത്ത് മുക്ക്, കൊല്ലം -691007


ഫോണ്‍ : 0474-2790260


ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കൊല്ലം

കടപ്പാകട, കൊല്ലം -691008


ഫോണ്‍ : 09020667777


ഓറിയന്‍ടല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേയ്സ്

അമ്മ വീട്, തിരുമല ദേവസ്വം അമ്പലം, ടി ഡി നഗര്‍, കൊല്ലം -691013


ഫോണ്‍ : 0474-2799171


കത്തോലിക്ക് സിറിയന്‍ബാങ്ക്

മെയിന്‍ റോഡ്‌, ചിന്നക്കട, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2742513