ക്ലോസ് ചെയ്യുക

നഗരസഭകള്‍


കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കരുനാഗപ്പള്ളി പി.ഒ, കൊല്ലം, പിന്‍ -690518

ഇ-മെയില്‍ : secknpym07[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0476-2620243
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.karunagappally.lsgkerala.gov.in


കൊട്ടാരക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കൊട്ടാരക്കര പി.ഒ, കൊല്ലം, പിന്‍ -691506


ഫോണ്‍ : 0474-2452366


കൊല്ലം കോര്‍പറേഷന്‍

കൊല്ലം പി.ഒ, പിന്‍ -691001 ഓണ്‍ലൈന്‍ സര്‍വീസ് ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ : 0474 - 2764540


ഫോണ്‍ : 0474-2742192
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.kollamcorporation.gov.in/


പരവൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പരവൂര്‍ പി.ഒ, കൊല്ലം, പിന്‍ -691301

ഇ-മെയില്‍ : secyparavur[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0474-2512540
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.paravurmunicipality.in


പുനലൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പുനലൂര്‍ പി.ഒ, കൊല്ലം, പിന്‍ -691305

ഇ-മെയില്‍ : secypnlr[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0475-2222061
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.punalurmunicipality.in