ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ബാങ്കുകള്‍


ലക്ഷ്മി വിലാസ് ബാങ്ക്

നാരായണന്‍ ബുസിനെസ്സ് സെന്റര്‍, കടപ്പാകട, കൊല്ലം -691008


ഫോണ്‍ : 0474-2767620


വിജയ ബാങ്ക്

ആശുപത്രി റോഡ്‌, ചിന്നക്കട, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2741274


സിണ്ടിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കൊല്ലം

വടയറ്റുകൊട്ട റോഡ്‌, ചിന്നക്കട, കൊല്ലം -691001

ഇ-മെയില്‍ : kl[dot]4500kollam[at]syndicatebank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 0474-2750972


സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ചാമക്കട, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2742150


സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ആശ്രാമം റോഡ്‌, ഉളിയകോവില്‍ ഈസ്റ്റ്‌, കടപ്പാകട, കൊല്ലം -691008


ഫോണ്‍ : 0474-2741421


സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക്

ബിഷപ്പ് ജെറോം നഗര്‍, ചിന്നക്കട, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2742027