ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി

.

13/02/2020 31/12/2022 കാണുക (317 KB)
അഞ്ചൽ ബൈപാസ് റോഡ്- അറിയിപ്പുകൾ

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

08/11/2019 31/12/2022 കാണുക (142 KB) FINAL REPORT SIS-Anchal bypass (9 MB)
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്

സിഡിസി റിപ്പോർട്ട്-പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എതിർപ്പ് / നിർദ്ദേശം / അഭിപ്രായം ക്ഷണിക്കുന്നതിന് & അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

21/12/2019 31/12/2022 കാണുക (6 MB) Adichanalloor-1 (61 KB) Alappad -2 (351 KB) Chathannoor -25 (1 MB) chirakkara-4 (28 KB) chavara-3 (135 KB) East Kallada-6 (77 KB) Clappana-6 (69 KB) Karunagappally-7 (51 KB) KMC-8 (786 KB) Kulasekharapuram-9 (78 KB) Mayyanad-10 (89 KB) Munroethuruth-11 (103 KB) Neendakara-12 (495 KB) Panmana-14 (105 KB) Panayam-13 (73 KB) Paravur-15 (136 KB) Perayam-16 (40 KB) Poothakkulam-18 (44 KB) Perinad-17 (54 KB) Sasthamcotta-19 (66 KB) Thekkumbhagam-20 (98 KB) Thodiyoor-22 (57 KB) Thevalakkara -21 (120 KB) Thrikkaruva-23 (257 KB) West kallada-24 (69 KB) FINAL REPORT- KOLLAM CDC (4 MB)
സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

01/03/68 മുതൽ 31/03/2017 വരെയുള്ള പാർട്ട് ടൈം അനിശ്ചിത ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക,

തെരഞ്ഞെടുത്ത പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക

01/06/2019 31/12/2022 കാണുക (7 MB) Part-time Sweeper Selection List (879 KB)
ഇരവിപുരം റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് എസ്ഐഎ സ്റ്റഡി

പഠന റിപ്പോർട്ട് & അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

08/03/2019 31/12/2022 കാണുക (1 MB) 2019050735 (3 MB) Final Report (119 KB) Preliminary Notification (2 MB)
ചിറക്കര പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ്

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

26/03/2019 31/08/2022 കാണുക (1 MB) 2019050329 (872 KB) എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് (341 KB) chirakkara 11-1 notification (1 MB)
പരവൂർ മത്സ്യ ചന്ത

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

26/03/2019 31/12/2022 കാണുക (1 MB) 2019050269 (946 KB) എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് (380 KB) 11-1 notification (187 KB)
പുനലൂർ- മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം

13/02/2019 31/12/2022 കാണുക (731 KB) 2019030170 (1 MB) 2019031878 (310 KB) 2019050950 (51 KB) എസ്‌ഐ‌എയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് (2 MB) Study Report (1 MB) expert report (837 KB) 11(1) (679 KB) form 9 (128 KB) RR Package Details (1 MB)
നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം, നോട്ടീസ്, ആർ.ആർ പാക്കേജ്

06/10/2018 31/12/2022 കാണുക (155 KB) 2018111950 (1 MB) RR Package 2019 (983 KB) Notice_March2019 (622 KB)
കല്ലുവാതുക്കല്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് & അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

17/10/2018 31/12/2022 കാണുക (2 MB) 2018121341 (1 MB)
ശേഖരം