ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പുനലൂർ- മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം

13/02/2019 31/12/2022 കാണുക (731 KB) 2019030170 (1 MB) 2019031878 (310 KB) 2019050950 (51 KB) എസ്‌ഐ‌എയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് (2 MB) Study Report (1 MB) expert report (837 KB) 11(1) (679 KB) form 9 (128 KB) RR Package Details (1 MB) form 10 english (225 KB) form 10 malayalam (86 KB)
മയനാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്

11/03/2020 31/12/2023 കാണുക (482 KB) Mayyanad 4-1 notification New (432 KB)
ഇരവിപുരം റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്

പഠന റിപ്പോർട്ട് ,അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്, ആർ.ആർ പാക്കേജ്

08/03/2019 31/12/2022 കാണുക (1 MB) 2019050735 (3 MB) Final Report (119 KB) Preliminary Notification (2 MB) RR Package (1 MB)
വെട്ടിയതോട് പാലം

4(1) നോട്ടീസ്

19/03/2020 31/03/2024 കാണുക (89 KB) 4-1 -notice in Malayalam (107 KB)
ചക്കുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്

17/03/2020 31/03/2024 കാണുക (81 KB) 4(1)notification-Malayalam (75 KB)
പെരുമൺ പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ്

ആർ.ആർ പാക്കേജ് & നോട്ടീസ്

26/02/2020 30/11/2022 കാണുക (2 MB) perumon revised form 9 (6 MB)
മാളിയേക്കൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

ആർ.ആർ പാക്കേജ് & നോട്ടീസ്

26/02/2020 31/12/2022 കാണുക (361 KB) Form 9 (252 KB)
ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി

.

13/02/2020 31/12/2022 കാണുക (317 KB)
അഞ്ചൽ ബൈപാസ് റോഡ്- അറിയിപ്പുകൾ

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

08/11/2019 31/12/2022 കാണുക (142 KB) FINAL REPORT SIS-Anchal bypass (9 MB)
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്

സിഡിസി റിപ്പോർട്ട്-പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എതിർപ്പ് / നിർദ്ദേശം / അഭിപ്രായം ക്ഷണിക്കുന്നതിന് & അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

21/12/2019 31/12/2022 കാണുക (6 MB) Adichanalloor-1 (61 KB) Alappad -2 (351 KB) Chathannoor -25 (1 MB) chirakkara-4 (28 KB) chavara-3 (135 KB) East Kallada-6 (77 KB) Clappana-6 (69 KB) Karunagappally-7 (51 KB) KMC-8 (786 KB) Kulasekharapuram-9 (78 KB) Mayyanad-10 (89 KB) Munroethuruth-11 (103 KB) Neendakara-12 (495 KB) Panmana-14 (105 KB) Panayam-13 (73 KB) Paravur-15 (136 KB) Perayam-16 (40 KB) Poothakkulam-18 (44 KB) Perinad-17 (54 KB) Sasthamcotta-19 (66 KB) Thekkumbhagam-20 (98 KB) Thodiyoor-22 (57 KB) Thevalakkara -21 (120 KB) Thrikkaruva-23 (257 KB) West kallada-24 (69 KB) FINAL REPORT- KOLLAM CDC (4 MB)
ശേഖരം