ക്ലോസ് ചെയ്യുക

RR സെക്ഷന്‍

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍ട്ടര്‍

RR സെക്ഷന്‍
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
kamal kumar p k_R5 കമല്‍ കുമാര്‍ .പി.കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്- R5 0474-2794002
santhosh kumar n v_L8 സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍ .എന്‍.വി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്- R8 0474-2794002
prasanth ss_R13 പ്രശാന്ത് .എസ്സ് .എസ്സ് ക്ലാര്‍ക്ക്- R13 0474-2794002
rajesh kumar r_R7 രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ .ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്- R7 0474-2794002
lailamony n_RR_JS ലൈലാമണി. എന്‍ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (RR)