ക്ലോസ് ചെയ്യുക

എല്‍ ആര്‍ സെക്ഷന്‍

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍ട്ടര്‍

എല്‍ ആര്‍ സെക്ഷന്‍
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
Siniraj D_L8 സിനിരാജ് .ഡി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്- L8, KLR Act/excess land dist.
sajeena k s_L11 സജീന .കെ .എസ്സ് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്- L11, KLR Act
robinson_L10 റോബിന്‍സണ്‍ .വൈ .ഡി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്- L10, KLU,paddy/Wet land Act